Mina älskade golden retriever

Linux – Bilder
Bilderna är skyddade av upphovsrättslagen som förbjuder publicering och mångfaldigande utan fotografens tillåtelse. Lagen tillåter enstaka kopiering för enskilt privat bruk. Fotograf och upphovsrättsinnehavare är Magnus Berg.

Genom att hålla musen över en tumnagel kan man se vilket datum bilden är tagen. Bilderna är ”döpta” efter datumet när de togs samt ett tresiffrigt löpnummer.

Magnus Berg - - Paternostervägen 53 - 121 49 Johannneshov - 070-385 87 67